Update & aankondiging bijeenkomst Cremertuindag op zaterdag 6 juli!

Na een vliegende start is het nu wat rustiger geworden in de ontwikkeling van De Cremertuin. Maar stil staan we niet! Na indiening van het subsidieverzoek op 1 mei is het enerzijds wachten op de afhandeling van de gemeente. Er staat een termijn van maximaal 12 weken voor de besluitvorming. Dit betekent dat gerekend vanaf 1 mei het offici?le begin van het project 24 juli is. Ons subsidieverzoek is zeker in goede aarde gevallen, maar er zijn 17 projecten ingediend en zeer waarschijnlijk wordt het totaalbudget daarmee overvraagd. Duimen draaien dus dat wij in de prijzen vallen…

Overigens ga ik as woensdag naar een gemeentelijke bijeenkomst over het Wijkgroenplan West, om 19.30 uur op de Koningsbergerstraat 9 (cursus en vergadercentrum Domstad). Hier zijn ook de ambtenaren aanwezig die de subsidie Stadslandbouw toedelen. Het zou goed zijn om onze ambities m.b.t. de Cremertuin (en breder voor een groen Wijk West) kenbaar te maken met meer mensen. Dus wie gaat er mee?

Afwachten tot 24 juli hoeft natuurlijk niet. Er is in de tussentijd contact met de NS geweest. De NS zegt: ?Onze bijdrage aan jullie project is de ter beschikking stelling van het terrein en het opstellen van een gebruiksovereenkomst. Het terrein zal aan jullie geleverd worden in de huidige staat, met dien verstande dat de eventuele aanwezige hopen vervuilde grond zullen worden verwijderd.? Of dit betekent dat de resterende grond dan ook geschikt is voor gebruik als moestuin is nog niet helemaal duidelijk. De gemeente heeft aangegeven intern het bodemrapport hier nog op te bekijken. Wie van ons heeft de ?deskundigheid en ziet een mogelijkheid om hier zelf ook eens naar te (laten) kijken??

Een andere opmerking van NS betreft o.a. reclamevoering. Dit kan na schriftelijke toestemming, bijv. als strokenbord met daarop iets als: ?De Cremertuin wordt mede mogelijk gemaakt door sponsor 1, sponsor 2, sponsor 3 …? Dit biedt perspectief voor aanvullende financiering en sponsoring! Heeft iemand idee?n, laat het weten. Om te beginnen, wie kent bijv. een fietsenmaker in de buurt, of heeft connecties bij een fietsenmerk, om een mountainbike gesponsord te krijgen voor een ontwerpwedstrijd voor kinderen?

Over het opruimen van het terrein geeft NS aan dat dit door onszelf kan worden opgepakt door een container te laten plaatsen voor hun rekening. Daarmee zouden we onze eerste gezamenlijke activiteit heel nuttig kunnen besteden aan het in detail opruimen en verkennen van het terrein en verwijderen van het hekwerk.

Tot slot wil NS een concept bruikleenovereenkomst opstellen en vraagt ons onder welke titel we deze overeenkomst willen afsluiten.?We hebben het in de eerste bijeenkomst op 28 april gehad over de waarschijnlijke oprichting van een nieuwe stichting ?De Cremertuin?. We gaan er voorlopig van uit dat dit de juridische vorm zal worden.

Eerste idee?n voor het vervolgproces:

In het projectplan voor de ontwikkeling van De Cremertuin (indien je dit nog niet kent en graag wilt lezen, mail me dan even) staan 3 fases benoemd:

-de ontwerpfase (mei 2013- oktober 2013)

-de inrichtingsfase (november 2013- april 2014)

-de beheer- en institutionaliseringsfase (mei 2014- mei 2015)

Het lijkt ons leuk om nog voor de zomervakantie een start te maken met de ontwerpfase. Dus waarschijnlijk nog voordat er uitsluitsel is over de afhandeling van de subsidie.

Het idee is om een werk- en procesdag (Cremertuindag) te organiseren op 6 juli waarop we met veel mankracht het terrein schoonmaken, hekwerk verwijderen en het procesvervolg en de organisatie bespreken, feestelijk omlijst met een lekkere lunch en/ of BBQ. Wie heeft er nog een grote onverwoestbare weervaste tafel en banken (of heeft zin te helpen maken) om midden op het terrein te plaatsen om aan te tafelen en na te denken? Als tijdelijke inrichting, die in ieder geval tot het najaar zou kunnen blijven staan.

In de zomermaanden kan vervolgens bijv. een ontwerpwedstrijd worden opgezet voor kinderen (inspiratie voor een natuurspeeltuin), om aan het eind van de zomervakantie een tweede procesdag te organiseren met zoveel mogelijk input voor het ontwerp. Voor zowel moestuin als natuurspeeltuin.

De datum voor de eerste Cremertuindag is dus zaterdag 6 juli. Verzamelen om 10 uur in de Cremertuin. In geval van slecht weer bij Stichting Emma. Neem je werkhandschoenen mee.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat je horen. Je kunt je voor deze updates aanmelden voor de nieuwsbrief (www.tinyletter.com/cremertuin) of lid worden van de facebookgroep.

Als je dit bericht leest en ge?nteresseerd bent om op een of andere manier actief mee te doen in De Cremertuin (en dit nog niet eerder met je contactgegevens hebt aangegeven) mail deze dan graag nog even.

Hopelijk tot op 6 juli op de Cremertuindag!