Vroeger en nu

Een braakliggend vervuild terrein veranderen in een stadsmoestuin en een natuurspeelplaats. Dat wilde de buurt maar wat graag. Bewoners en betrokkenen ondersteunden de plannen voor de Cremertuin dan ook met veel enthousiasme. Na een periode van voorbereiding, uitwerking en inrichting opende de tuin in augustus 2014 haar hekken. Inmiddels wordt er al weer een paar jaar druk getuinierd en lekker gerelaxt en gespeeld. En we blijven bezig de tuin nog mooier, groener, leuker en gezelliger te maken.

In het begin

De Cremertuin is een lokaal initiatief van de ‘Vergroening van Utrecht’?(VvU). Het begon met het plaatsen van een filmpje op Youtube in april 2013. Een oproep richting NS om eindelijk eens iets met het terrein te doen. Met die oproep begon het balletje te rollen…

NS Vastgoed toonde zich bereid het terrein kosteloos in bruikleen te geven. Wijkbewoners, vrijwilligers van stichting Emma en voedselbank Lombok stelden samen met het de VvU een plan op voor de ontwikkeling van de tuin. Ook de gemeente zag het belang van dit initiatief en sponsorde het financieel.

Na een jaar van voorbereiden (brainstormen, stichting oprichten, plannen maken) startte in juli 2014 de inrichting van het terrein. Onder grote belangstelling vond vervolgens op 31 augustus 2014 de opening plaats.

Op dit moment

De tuin is echter allerminst ‘af’ en dat hoeft ook niet. Voor leuke en creatieve idee?n blijft zodoende altijd ruimte! Begin 2017 wordt bijvoorbeeld in een deel van de tuin een Tiny Forest aangelegd.