We hebben de nummering van de tuintjes in de Cremertuin aangepast. Je nummer is misschien veranderd, maar de plek en grootte van je tuintje blijft gewoon gelijk!

We hebbende nummering om twee redenen aangepast. De bordjes met de bestaande nummering waren aan vervanging toe. En met de nieuwe nummering kunnen we in de toekomst makkelijker de indeling aanpassen zonder paaltjes te hoeven verplaatsen.

We hebben de plaats van de paaltjes zo goed mogelijk opgemeten. Het kan voorkomen dat de plek van de nieuwe paaltjes 10 of 20 centimeter afwijkt van de oude paaltjes, omdat deze in de loop der jaren soms enigszins zijn verschoven.