Stormschade

Door de storm van gisteren is een boom net naast de Cremertuin omgewaaid en in de Cremertuin gevallen. Geen paniek, er zijn geen tuintjes beschadigd. Wel is hij gedeeltelijk in de Tiny Forest terecht gekomen. Ook is het hek rond de Cremertuin beschadigd.

Voor zover ik heb kunnen zien zijn er verder geen loshangende takken of iets anders wat nog gevaar kan opleveren.

We gaan binnenkort bekijken door wie en hoe de boom moet worden opgeruimd.